InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies to międzynarodowe czasopismo tworzone przez środowiska naukowe Europy i Ameryki Północnej. Powołały je wspólnie Uniwersytet w Bergamo (Università degli studi di Bergamo; Włochy), Uniwersytet w Teksasie (University of Texas Rio Grande Valley; USA) oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pismo ma profil humanistyczny. Chce być otwarte na nowe trendy, konfrontować osiągnięcia językoznawców i literaturoznawców z całego świata, inspirować poszukiwania w zakresie literatury, zjawisk językowych i kulturowych. W skład Rady Naukowej pisma wchodzą wybitni przedstawiciele nauk humanistycznych z Brazylii, Francji, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

 InScriptum będzie zamieszczało wyłącznie teksty oryginalne, mające istotne znaczenie dla badań literaturoznawczych i językoznawczych. Nie będą przyjmowane do druku rzeczy wcześniej publikowane. Każdy artykuł przejdzie podwójną, tzw. ślepą  recenzję.

Teksty powinny liczyć około 10–20 stron (5000–8000 słów) i zawierać tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Termin ich nadsyłania do numeru pierwszego upływa 30 czerwca 2020 roku. Szczegółowe wytyczne redakcyjne znajdą Państwo w osobnej zakładce.

Publikację każdego nowego tomu planujemy na koniec danego roku. Propozycje tematów dla numerów specjalnych (lub osobnych sekcji w ramach numerów) prosimy zgłaszać Redakcji do 15 stycznia, przedstawiając najważniejsze zagadnienia i wstępny spis treści (ze wskazaniem potencjalnych autorów).

Zgłoszenia można przesyłać pod adresem: inscriptum@ujk.edu.pl

Artykuły publikowane w InScriptum będą dostępne bezpłatnie w ramach „otwartego dostępu”, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI.

Wskazówki redakcyjne